ОТЗЫВ

Букинистический магазин Дайджест.ru продает литературу: справочник, энциклопедия, учебная, научная, художественная книга. Купить книги, упаковка надежная, доставка быстро, аккуратно. Принимаем заказы поиск книг. Заказанный товар сдается отделение почты на следующий день, после оплаты. Не отправленный товар по вине магазина, деньги возвращаем мгновенно.
Bukinisticheskiy magazin Daydzhest.ru prodayet literaturu: spravochnik, entsiklopediya, uchebnaya, nauchnaya, khudozhestvennaya kniga. Kupit' knigi, upakovka nadezhnaya, dostavka bystro, akkuratno. Prinimayem zakazy poisk knig. Zakazannyy tovar sdayetsya otdeleniye pochty na sleduyushchiy den', posle oplaty. Ne otpravlennyy tovar po vine magazina, den'gi vozvrashchayem mgnovenno.


Купить книги